top of page

Het heilig Vormsel

Door het Vormsel wordt een gedoopte Christen een volwassen lid van de Kerk. Als uitdrukking van dit volwassen-worden zal hij zelf de doopbeloften herhalen die zijn ouders, samen met peter en meter, in zijn naam hebben uitgesproken bij het Doopsel.

Het is het sacrament van de zalving met de heilige Geest. De heilige Geest wil iedere gedoopte helpen om een leven te leiden dat overeenstemt met het Woord en de geboden van God.

Hierin ligt het diepste levensgeluk vervat omdat de mens dan leeft zoals zijn Hemelse Vader dat bedoeld heeft.

We zijn kinderen van God: zonen en dochters van de hemelse Vader en naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. In Jezus zijn Zoon kunnen we zien hoe God ons bedoeld heeft.

 

Jezus liet zich leiden door de heilige Geest en zei zelf dat Hij alleen maar deed wat de Vader Hem zei of wat Hij de Vader zag doen. De heilige Geest wil ons helpen naar Gods Woord de luisteren en het ook om te zetten in het dagelijks leven.

Hij is de Helper die God ons geeft om onze levensopdracht (identiteit en roeping) te ontdekken en te leven.

 

Zoals de apostelen op het Pinksterfeest de heilige Geest ontvingen, waarna hun zending begon. Zo ontvangen ook de vormelingen de heilige Geest die hen zal bijstaan om als oprechte Christenen te leven.

 

Om de heilige Geest te ervaren is noodzakelijk regelmatig en met het hart te bidden, Gods Woord te lezen en Eucharistie te vieren.

 

Wie het heilig Vormsel wil ontvangen, kiest hier vrijwillig voor!

De leerlingen vanaf groep 8 worden toegelaten tot het heilige Vormsel. 

 

 

bottom of page