Vormsel

Dopen gebeurt vaak als men nog een klein kind is. Het is een keuze die door ouders/opvoeders wordt gemaakt. Bij het ontvangen van het sacrament van het vormsel kiest de vormeling er zelf voor om verder te gaan op de weg van het geloof. Meestal ontvangt men dit sacrament rond de leeftijd van 11-12 jaar. Dit sacrament is de voltooiing van de christelijke initiatie. Bij het sacrament van het vormsel sterkt de vormheer (meestal de bisschop) de vormeling met de kracht van de Heilige Geest door handoplegging. Tevens geeft hij de vormeling een kruisje op het voorhoofd met gewijde olie (zalving) en bezegelt hiermee dat hij/zij op Christus gelijkt. De Heilige Geest helpt mensen om in geloof de weg van Jezus te volgen. Net zoals het doopsel kan men het vormsel slechts eenmaal ontvangen.

 

Normaliter wordt het vormselvoorbereiding gezamenlijk op school gedaan (in groep 7 en 8 op de Basisschool De Meent in Leunen). Is dit er niet van gekomen en wilt u of uw kind alsnog het vormsel ontvangen, neem dan contact op met de pastoor voor een afspraak. Dan wordt met hem gekeken wat de mogelijkheden zijn.

 

De vormselviering vindt dit schooljaar plaats op vrijdagavond 17 april 2020 in de kerk van Leunen (geannuleerd vanwege Coronamaatregelen).

De lessen worden door de pastoor, alsook door Meester Arthur Gerritzen gegeven tijdens schooltijd.