Huwelijk

Het huwelijk is meer dan een samenlevingscontract, het is een levenskeuze in liefde voor elkaar. Voor Katholieken is het huwelijk niet alleen een verbond met elkaar, het is ook een verbond met God. Het kerkelijk huwelijk is binnen de christelijke traditie een verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt in het bijzijn van God en zijn gemeenschap. Binnen de Katholieke Kerk wordt het kerkelijk huwelijk beschouwd als de eigenlijke huwelijkssluiting en daarmee als gelijkwaardig aan het burgerlijk huwelijk. Het burgerlijk huwelijk wordt door katholieke paren vaak enkel als een administratieve handeling gezien.

Het sacrament van het huwelijk wordt in tegenstelling tot alle andere sacramenten, door de bruid en de bruidegom aan elkaar toegediend, waarbij de priester namens de kerk als getuige optreedt. In het bijzijn van de priester zeggen bruid en bruidegom officieel ‘ja’ tegen elkaar. Op dat moment worden zij door God met elkaar verbonden. De priester neemt het ja-woord in naam van de kerk aan en spreekt er de zegen over uit. In de meeste gevallen vindt het kerkelijk huwelijk plaats binnen een eucharistieviering, maar dit is niet verplicht.

 

Praktisch

Om uw kerkelijk huwelijk in te laten zegenen neemt u met de pastoor contact op voor uur en datum alvorens u al zaken gaat vast leggen als het burgerlijk huwelijk, de feestlocatie, de fotograaf en een muziekband of dj.

Want het komt vaker voor dat men – merkwaardig toch – een dag kiest welke al door anderen besproken is. Dus: probeer er op tijd bij te zijn.

Het ligt vervolgens aan de bedienaar welk traject hij met u gaat. Daarin zal hij met u gesprekken voeren ter kennismaking, ter oriëntering van wat het huwelijk vanuit de kerk gezien een verrijking is voor het leven. Maar ook zal hij met u zoeken naar een passende invulling voor de liturgie opdat het ook úw liturgie kan worden.

 

Kosten

Voor een kerkelijk huwelijk zijn de kosten in het bisdom Roermond €400 (2016)

 

Wat u moet weten

Voor een geldig kerkelijk huwelijk is het niet nodig dat man en vrouw beide katholiek zijn. Als een van de twee niet katholiek is, kan er toch voor de kerk getrouwd worden. Wel is het nodig voor een geldig huwelijk, dat men niet eerder gehuwd is geweest (uitgezonderd is het weduwe/ weduwnaar zijn). Dus de katholiek mag geen eerder kerkelijk huwelijk hebben gesloten en de niet-katholiek geen eerder burgerlijk huwelijk.

 

Bijzonderheden

We beschikken over meerdere mooie kerken en kapellen waar we u graag ontvangen. U moet onze pastoor niet vragen om dit in prieeltjes of feestzalen te komen doen.