top of page

Het heilig sacrament van het Huwelijk

"Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden.” (Genesis 2,24)

 

God stelt hier zelf het Huwelijk in.

Het huwelijk is een roeping van God, die een man en een vrouw samenbrengt in het Sacrament van het Huwelijk.

Het kerkelijk huwelijk is een verbintenis tussen een man en een vrouw die bezegeld wordt door God en zijn Kerk.

 

Het sacrament van het huwelijk wordt in tegenstelling tot alle andere sacramenten, door de bruid en de bruidegom aan elkaar toegediend, waarbij de priester namens de kerk als getuige optreedt. In het bijzijn van de priester zeggen bruid en bruidegom officieel ‘ja ik wil’ tegen elkaar.

Dit vrije wilsbesluit ten overstaan van God en de getuige van de kerk, de priester is bindend voor het leven.

 

Praktisch

Om uw kerkelijk huwelijk in te laten zegenen neemt u contact op met de pastoor.

Het liefst voordat u al het andere vastlegt, anders zou het kunnen zijn dat u wel een zaal hebt maar geen priester of kerk.

U trouwt niet alleen in de kerk maar ook voor de Kerk. Dat betekent dat de huwelijkssluiting zekere voorwaarden heeft en een zekere vorm heeft. 

Vandaar dat er voorbereidende gesprekken plaatsvinden die zowel praktisch alsook inhoudelijk zijn.

Kosten

Voor een kerkelijk huwelijk zijn de kosten in het bisdom Roermond € 400 (2016)

Wat u moet weten

Voor een geldig kerkelijk huwelijk is het nodig dat de man en vrouw een actueel doopbewijs meebrengen dat verkregen wordt in de parochie waar men gedoopt is.

Bijzonderheden

Huwelijkssluitingen vinden uitsluitend plaats in de parochiekerk!

bottom of page