Misintentie

In de kerk kan men een gebedsintentie laten voorlezen bij de voorbeden, zodat iedereen daarvoor bidt.

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende gelegenheden, waar u een misintentie voor kunt laten lezen.  Ook staat er een stukje geschiedenis bij over deze traditie.

 

De lijst met richtlijnen omtrent de kosten is hieronder overgenomen van bisdom Roermond (2015):

 

De misintentie bestelt u middels het contactformulier.

 

Kosten misintentie

Eenvoudige dienst door de week (leesmis): €  10,–

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag: €  25,–

 

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden: € 250,–

Begrafenismis (rouwgeld): € 400,–

Huwelijksmis (trouwgeld): € 400,–


Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst: €   50,–

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst: € 400,–

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst): € 400,–
 

Gestichte jaardienst

(looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
5 jaar: €   50,–
10 jaar: € 100,–
20 jaar: € 200,–

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
5 jaar: € 125,–
10 jaar: € 250,–
20 jaar: € 500,–

 

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,– voor 2016. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

 

Geschiedenis

Al sinds de Romeinse tijd kwamen christenen samen om de eucharistie (H. Mis) te vieren. Vaak deden zij dit in de nabijheid van de graven van hun overledenen of van heiligen. Zo kwam tot uitdrukking dat de levenden verbonden bleven met hun overleden dierbaren over de grenzen van de dood heen. Christus was met pasen verrezen en had alle rechtvaardigen uit het dodenrijk verlost.
Wie in Christus was gestorven (dat wil zeggen verzoend met het geloof) vierde met zijn dood ook zijn geboortedag in de hemel. Daarom kwamen de nabestaanden op de sterfdag samen (bij het graf) om dank te zeggen voor alle weldaden gedurende het leven van de overledene maar ook was er gebed voor een voorspoedig verblijf in de hemel.

De familie van de overledene bracht reukwerk (reukwater of wierook) mee naar de catacomben (onderaardse begraafplaatsen rond de middellandse zee) en hielden een refugerium (zogenaamde dodenmaal) bij het graf. Onze traditie van de koffietafel na een uitvaart herinnert daar nog aan.

 

Toen christelijke gelovigen niet meer vervolgd werden (na 313 na Christus) verdwenen gaandeweg de gebedsdiensten bij het (onderaardse) graf en werden de H.Missen in de catacombe-kerken of in eigen kerken gehouden.


De gaven die door het volk werden aangedragen voor het vieren van de H.Mis waren concreet voor de onderhoud van de kapel of kerk en voor de priester. Veelal was dat in natura, later werd een geldelijke bijdrage in de collecte schaal gedaan.

 

Nog steeds kan men een misintentie laten lezen voor een goed doel (bijvoorbeeld: behalen van examen, vrede in het gezin/wereld, voor bijzondere intentie of voor iemand in het bijzonder) of voor de overledenen.

 

De intentie zal ingelast worden in de voorbeden en worden voorgelezen door de pastoor of door de lector/lectrice.