top of page

Misintentie

Heilige Missen voor onze overledenen!

Wij geloven als katholieke Kerk dat ons gebed de overledenen ten goede komt.

De gemeenschap met de overledenen. "Door allereerst deze gemeenschap te erkennen die binnen heel het mystieke lichaam van Christus bestaat, heeft de pelgrimerende Kerk vanaf de eerste tijden van het christendom de nagedachtenis van de gestorvenen met grote piëteit gevierd, en, omdat 'het een heilige en vrome gedachte is voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden zouden worden vrijgesproken,' heeft zij ook voorbeden voor hen opgedragen (2 Makk. 12, 45)".  Ons gebed voor hen kan hen niet alleen helpen, maar kan ook hun voorspraak voor ons doeltreffend maken.

 

Daarom vieren wij bij een overlijden de heilige Eucharistie. We bieden God de Vader het Levensoffer van Jezus op het kruis aan, voor de zielenrust van onze dierbare overledenen.

Omdat de overledenen niets meer voor hun eigen heiliging kunnen doen zijn ze aangewezen op het gebed van de Kerk en hun familie. Wij zijn ons hiervan bewust en hechten er daarom groot belang aan voor alle overledenen te bidden.

 

De familie kan een of meerdere heilige Missen bestellen voor een dierbare en dan wordt die met name genoemd in de heilige Mis. God neemt dit gebed graag aan om hun leven te voltooien en hen het eeuwig leven binnen te leiden.

Heilige Missen voor de levenden! 

Heilige Missen kunnen natuurlijk ook worden gevierd voor andere intenties. In alle levensomstandigheden kunnen we God om bijstand en zegen vragen of danken voor zijn weldaden. Bijvoorbeeld op een trouwdag, verjaardag, of om hulp bij een examen of sollicitatie en het gebed voor onze zieken belangrijke Misintenties. 

Je neemt dan ook bij voorkeur zelf deel aan de Eucharistieviering met een zuiver hart en bied dat aan God aan voor degene voor wie je bidt.

De misintentie bestelt u middels het contactformulier.

 

Kosten misintentie

Eenvoudige dienst door de week (leesmis): €  10,–

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag: €  25,–

 

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden: € 250,–

Begrafenismis (rouwgeld): € 400,–

Huwelijksmis (trouwgeld): € 400,–


Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst: €   50,–

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst: € 400,–

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst): € 400,–
 

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
(Gestichte jaardiensten van 5 -20 jaar)

5 jaar:     € 125,–
10 jaar:   € 250,–
20 jaar:   € 500,–

De uitvaartdienst in de kerk wordt niet in rekening gebracht wanneer er 4 jaar lang een minimum van € 100,- per jaar aan kerkbijdrage is betaald in onze parochie.

Anders gelden de volle uitvaartkosten!

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

 

bottom of page