top of page

Kerkgebouwen

Kerk van Leunen, aanbouw van 1966

Wekelijks op Zondag om 9.30 uur heilige Mis.

H. Catharinakerk in Leunen

 

Eén van de oudste documenten waarin het dorp Leunen is genoemd is een brief van de bisschop van Luik. Die bisschop geeft toestemming aan de dorpelingen van Leunen, dat zij een eigen kapel mochten bouwen. Het document is uit 1433 n.Chr. Deze kapel is in de loop der eeuwen enkele keren verbouwd en vergroot. Het oudste gedeelte is de absis van de oude kerk (15e eeuws). De laatste grote ingreep was in 1966, toen werd er een grote zijbeuk aangebouwd. Hier vinden thans de zondagsvieringen plaats. Rond 1999 is de gehele kerk gerestaureerd. Thans is de kerk in goede conditie.

 

De gezongen H. Mis is iedere zondag om 09:30 uur.

 

Overige informatie over het kerkgebouw vindt op
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/leunen/catharina-en-urbanus

 

Kerk van Veulen

Zaterdag in de oneven weken om 18.00 uur heilige Mis 

Rectoraatskerk St. Antonius van Padua te Veulen

 

De inwoners van de buurtschap Veulen – enige tientallen huizen - behoorden voor de Tweede Wereldoorlog tot het rectoraat Leunen. Vanaf 1942 werd in de zaal van G. van Gassel een noodkerk ingericht waar ‘s zondags de mis gelezen werd. De Veulenaren wensten evenwel een echte kerk te bouwen. Mgr. Lemmens kwam aan hun verlangen tegemoet en op 1 augustus 1946 werd het rectoraat H. Antonius van Padua opgericht. Kapelaan J.E.M. Verbugt, tot dan toe verbonden aan de kerk van Leunen en tevens degene, die de missen in de hulpkerk las, werd de eerste rector.

 

Huidige kerk

In 1947 werd begonnen met het bouwen van een rectoraatswoning. Dat had nog enige voeten in de aarde, omdat een urgentieverklaring van het Ministerie van Wederopbouw benodigd was. In 1947 waren de plannen voor een kerkgebouw zover gevorderd, dat een locatie moest worden uitgezocht. De directeur van de Provinciale Planologische Dienst adviseerde de huidige plaats, omdat naar zijn verwachting het dorp naar die kant zijn uitbreidingen zou krijgen. Tevens zou de kerk als centrum kunnen gaan fungeren van het dorp. De boeren van Veulen en Leunen egaliseerden het toekomstige bouwterrein, dat circa één meter onder straatniveau lag. De bodem ter plaatse werd zodanig opgehoogd dat een terp ontstond, waarop vervolgens kerk, pastorie en kerkhof kwamen te liggen. De graafwerkzaamheden begonnen op 8 november 1948. Eerder dat jaar werden de ontwerpen voor de kerk, gemaakt door A.H.J.M. Vermeulen van het architectenbureau Van der Sluis te Eindhoven. In 1948 werd de bouw gegund aan aannemersfirma gebrs. Janssen uit Venray en de bouwwerkzaamheden vingen aan op 22 november 1948. Op 20 februari 1949 werd de eerste steen gelegd door deken Berden. De kerk van Veulen had een primeur: het was de eerste nieuw gestichte kerk, die na de oorlog werd gebouwd. De inzegening vond plaats op 18 december 1949. Bisschop Moors consacreerde de kerk op 7 juli 1960. De verwachtte kernvorming rondom de kerk is uitgebleven.

 

Overige informatie over het kerkgebouw vindt u op
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/veulen/antonius-van-padua

 

Kerk van Heide

Zaterdag in de even weken om 18:00 uur heilige Mis.

Rectoraatskerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Heide

 

 

In 1956 werd het rectoraat O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Heide opgericht, waar al sedert de Tweede Wereldoorlog een noodkerk stond ten behoeve van de ongeveer 85 gezinnen.

 

Huidige kerk

In 1962 verschenen de eerste berichten in de pers over de bouw van een kerk. Architect was Jos Bijnen uit Oss die reeds kerken had gebouwd te Aarle-Rixtel (zusterklooster) en Malden. Het kerkbestuur en rector Cox waren met namen onder de indruk van de kloosterkerk te Aarle-Rixtel. Op 18 maart 1964 werd de kerk aanbesteed en op 29 april daaropvolgend gegund aan de laagste inschrijver, de firma Koenen en Zoon uit Holthees. In juni 1964 maakte de aannemer een begin met de bouwactiviteiten. De eerste steenlegging had plaats op 18 oktober 1964. In 1965 werd de kerk in gebruik genomen. De kerk werd voorzien van een zij-ingang naast het priesterkoor en één achterin, naast de hoofdingang.

 

Overige informatie over het kerkgebouw vindt u op de website:

http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/heide/ol-vrouw-onbevlekt-ontvangen

 

bottom of page