Afscheid nemen

Afscheid nemen is een ingrijpende gebeurtenis voor een familie. Vaak neemt de familie eerst contact op met een begrafenisondernemer. Hij of zij zal dan contact zoeken met de pastoor om het overlijden van de parochiaan door te geven. Gekeken wordt of de familie een uitvaart met H.Mis wenst of een gebedsdienst. Beide mogelijkheden kunnen vooraf gaan met een avondwake.


Na de afscheidsdienst (avondwake en/of H. Mis) kan de pastoor de familie vergezellen naar het crematorium of volgt de bijzetting op het kerkhof. Dag en tijdstip van de uitvaartdienst wordt bepaald met de pastoor en in de parochie worden vervolgens de kosters geïnformeerd, de acolieten, koor etc.
 

Uw begrafenisondernemer neemt veel van deze afspraken van u over en kan u daarover goed informeren.

Leunen Kerkhof 01
Leunen Kerkhof 01

Toegang tot het kerkhof van Leunen door het smeedijzerenhek (c) Jeanny Jenniskens

Leunen Kerkhof 02
Leunen Kerkhof 02

Een eenvoudig kruis met een naamopschrift siert het graf van een dierbare (c) Jeanny Jenniskens

Leunen Kerkhof 03
Leunen Kerkhof 03

Kerkhof van Leunen - het middenpad. (c) Jeanny Jenniskens

Leunen Kerkhof 01
Leunen Kerkhof 01

Toegang tot het kerkhof van Leunen door het smeedijzerenhek (c) Jeanny Jenniskens

1/3

Uitvaart

In elke van onze kerken kan een uitvaartdienst plaatsvinden. Veelal is dit een afscheidsdienst binnen de liturgie van een heilige Mis (met communieuitreiking). In een H.Mis is de voorkeur voor levende muziek (koor of solist met eventuele instrumentale begeleiding).

 

Ook kan een afscheid plaatsvinden binnen een gebedsdienst. Met de pastoor kunt u afspreken hoe u de viering wilt vormgeven. Hier is meer ruimte voor eigen inbreng en eventuele CD muziek.

 

Avondwake

Ook is het mogelijk een avondwake te houden. Op de avond voor het definitieve afscheid (begrafenis of crematie) kan een avondwake plaatsvinden. De avondwake wordt geleid door vrijwilligers, die daarvoor een opleiding hebben gehad.

Crematie

Op verzoek van de familie begeleidt pastoor ook wel crematieplechtigheden. Echter niet op zaterdag, gezien de avondmissen.

 

Zeswekendienst, jaardiensten en misintenties

Na het overlijden begint een tijd van rouw en gemis. Vroeger stond voor die eerste rouwtijd een tijd van 40 dagen (circa 6 weken). De zeswekendienst sluit die eerste tijd af met een samenkomen van de familie en genodigden in de kerk waar het afscheid heeft plaatsgevonden. Men kan ook kiezen voor een andere kerk.

Een gemiddelde rouwverwerking duurt veelal een jaar (alle verjaardagen van familieleden een keer vieren). De sterfdatum van de dierbare is vaak de gelegenheid om de dierbare te gedenken in een jaardienst.

 

Praktische informatie vindt u verder bij misintenties

Kerkhof
laatste rustplaats van een dierbare
 

Ieder dorp in de federatie Leunen-Veulen-Heide heeft een eigen kerk met een eigen kerkhof. De kerkhoven van Leunen en Veulen hebben als gedenksteen een standaardkruis. Voorheen was dat van beton, nu ziet men dit ook in andere materialen (marmer of andere steensoorten). Op veel plekken in Nederland koos men na de oorlog een standaardkruis vanwege de gedachte dat in de dood iedereen gelijk is en natuurlijk geldt ook dat het land hersteld moest worden van het oorlogsgeweld en dit bracht andere prioriteiten met zich mee dan dure materialen voor het kruis. De standaard grafrust is 20 jaar. Ook voor de 2e persoon in een dubbelgraf is de grafrust 20 jaar.

 

Op het kerkhof in Heide is de uniformiteit van een stenen kruis niet en kan de familie zelf een type grafsteen uitzoeken.

Op alle drie begraafplaatsen zijn ook urnenkeldertjes waar urnen kunnen worden bijgezet.

 

Het kerkhof wordt door onze vrijwilligers eens per twee weken onderhouden. Soms -indien nodig- wekelijks. Het kerkbestuur en de mensen die het kerkhof regelmatig bezoeken zijn onze vrijwilligers zeer dankbaar hiervoor.