top of page

Afscheid nemen

Afscheid nemen is een ingrijpende gebeurtenis en heel belangrijk voor een goede rouwverwerking.

Daarom doen we er alles aan om dit op een persoonlijke eerbiedige wijze te laten plaatsvinden. 

Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk om eerst contact op te nemen met de begrafenisondernemer bij wie u verzekerd bent of een ander naar keuze.

Deze zal dan contact opnemen met de pastoor om het overlijden door te geven en een afspraak te maken wanneer de uitvaartdienst in de kerk plaatsvindt.

 

De priester die de dienst leidt zal dan een afspraak met u maken om met elkaar de dienst voor te bereiden.

Tijdens alle uitvaartdiensten wordt er uitsluitend gebruikt gemaakt van levende muziek. Dat wil zeggen: van een koor of zanger(s) met of zonder begeleiding. De muziek moet passen binnen de kerkelijke sfeer.

 

In overleg komen we dan tot een viering waarin ruimte is voor persoonlijke elementen en waarin we de overledene biddend bij God aanbevelen.

Kerkhof

Ieder dorp in de federatie Leunen-Veulen-Heide heeft een eigen kerk met een eigen kerkhof. De kerkhoven van Leunen en Veulen hebben als gedenksteen een standaardkruis. Voorheen was dat van beton, nu ziet men dit ook in andere materialen (marmer of andere steensoorten). Op veel plekken in Nederland koos men na de oorlog een standaardkruis vanwege de gedachte dat in de dood iedereen gelijk is en natuurlijk geldt ook dat het land hersteld moest worden van het oorlogsgeweld en dit bracht andere prioriteiten met zich mee dan dure materialen voor het kruis. De standaard tijd voor de grafrechten is minimaal 20 jaar. Ook voor de 2e persoon in een dubbelgraf is dat 20 jaar. Daarna per 10 jaar te verlengen.

Op het kerkhof in Heide is de uniformiteit van een stenen kruis niet en kan de familie zelf een type grafsteen uitzoeken.

Op alle drie begraafplaatsen zijn ook urnenkeldertjes waar urnen kunnen worden bijgezet.

 

Het kerkhof wordt door onze vrijwilligers eens per twee weken onderhouden. Soms -indien nodig- wekelijks. Het kerkbestuur en de mensen die het kerkhof regelmatig bezoeken zijn onze vrijwilligers zeer dankbaar hiervoor.

bottom of page