top of page

Eerste Heilige Communie

Bij de eerste heilige Communie ontvangen de kinderen voor het eerst het Lichaam en Bloed van Jezus zelf in de gedaante van Brood en Wijn. Dit gebeurt in een Eucharistieviering.

Ook als ze bij de Communie alleen onder één gedaante ontvangen (Eucharistie), dan ontvangen ze  zowel Jezus’ Lichaam alsook zijn Bloed.

 

Niet als een teken, maar als een werkelijkheid! Dit wonder gebeurt door de viering van de heilige Mis die officieel Eucharistieviering wordt genoemd.

We komen in de kerk om te doen wat Jezus heeft gedaan bij het Laatste Avondmaal. Hij kwam met zijn leerlingen samen op de vooravond van zijn sterven (Witte Donderdag). Hij vierde daar voor het eerst de heilige Eucharistie. De apostelen ontvingen daar voor het eerst zijn Lichaam en Bloed en dus ontvingen dus hun eerste heilige Communie.

 

Ze kregen de opdracht om dit te doen zoals Jezus deed: zich volledig aan God toe te wijden om hun leven te geven voor het heil en het welzijn van alle mensen. Hiermee stelde Jezus het priesterschap in en gaf hen de volmacht om door het vieren van de heilige Eucharistie; brood en wijn te veranderen in het Lichaam en Bloed van Jezus, de verrezen Heer. Dit kunnen bisschoppen en priesters alleen krachtens de Priesterwijding die ze ontvingen van de Kerk.

 

De volgende dag (Goede Vrijdag) gaf Jezus zijn leven aan het kruis om alle mensen met God te verzoenen.

Op de derde dag stond Jezus op uit de dood en hiermee toonde God de Vader dat Hij het offer van Jezus had aangenomen.

In de Eucharistieviering zeggen we God dank voor dit levensoffer van Jezus en mogen we diezelfde Jezus zelf als verrezen Heer in de Communie ontvangen. Vanuit deze verbondenheid met Hem worden we gesterkt en bemoedigd om als Christen te leven in de wereld. Zo is Hij, God, met ons.

 

Daarom is alles in de viering van de heilige Eucharistie op God gericht. Alle gebeden zijn gericht tot Hem. De lezingen komen uitsluiten uit zijn Woord (de bijbel.) Zodat we ons mee laten nemen naar een ontmoeting met de levende Heer, die in zijn Woord tot ons spreekt en middels de Communie in ons komt om met ons samen te zijn.

Deze eenheid met de levende Heer is de bron en het hoogtepunt van ons christelijk leven. We ontvangen alles wat we nodig hebben om het leven met alles wat het met zich meebrengt aan te kunnen.

 

Om dit grote geheim van liefde te kunnen begrijpen en te kunnen vieren is er een goede voorbereiding nodig. Het is van belang dat de kinderen regelmatig met hun ouders naar de kerk komen om de gebruiken en gebeden van de Kerk die voor de viering van de heilige Eucharistie nodig zijn te leren kennen en echt mee te kunnen doen.  

Alleen door de regelmaat van bidden en vieren zullen de kinderen én volwassenen dit Sacrament beter gaan begrijpen en er steeds meer vreugde, kracht en troost ontvangen voor het dagelijks leven.

Kinderen vanaf 7 jaar mogen worden toegelaten tot de eerste heilige Communie.

bottom of page