We mogen per 1 juni weer beginnen maar...

er zijn maatregelen nodig om besmetting met het virus te vermijden. hieronder vindt u een samenvatting:


per 1 juni - maximaal 30 personen binnen.

per 14 juni - mogelijkheid tot H. Communieontvangst

per 1 juli - maximaal 100 personen binnen (overheid geeft daartoe verlof)

Anderhalve meter afstand consequent volhouden.

Er zijn medewerkers die u welkom heten en plaatsen aanwijzen. Per kerkgebouw wordt iemand aangewezen die er op toeziet dat de maatregelen worden nageleefd.

Vraag aan deelnemers van de viering of bijeenkomst naar gezondheidsklachten coronavirus gerelateerd.

Er zijn veilige looproutes aan op anderhalve meter afstand van de zitplaatsen. Geef aan waar gelovigen kunnen zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Als het toelaatbaar aantal gelovigen wordt overschreden kunnen meerdere vieringen op een dag plaatsvinden.

Mogelijkheid tot handen reiniging bij binnenkomst en alvorens te communiceren.

Geen tongcommunie. Communie op een schone witte zakdoek toegestaan. Aanbevolen: schepje, pincet en hoestscherm (binnen de grenzen van het mogelijke). Zonder hoestscherm zo groot mogelijke afstand houden. Vermijd aanraking huid.

Ipv gebruikelijke collecte een collectebus of -mandje bij de deur.

Aanraking onder elkaar wordt voorkomen.

Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen. Klein gezelschap.

Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering. Een organist is toegestaan.

De bedienaren wassen voor aanvang en na afloop van de viering hun handen met desinfecterende zeep. De koster wast vóór de viering de handen en legt de hosties op de communie-schaal c.q. ciborie klaar. De hostiesschaal blijft afgedekt.

De kelk kan slechts door één persoon gebruikt worden.

Geen gezangen door koren en gelovigen (volkszang) tijdens de viering. Eén cantor kan op afstand van minimaal zes meter van anderen enkele vaste gezangen tijdens de viering voor zijn/haar rekening nemen. De cantor mag niet achter de ambo staan ter beperking van het besmettingsgevaar voor lectoren en celebrant.

Er mag geen intentieboek aanwezig zijn.

Maak (binnen de grenzen van het mogelijke) een reserveringssysteem zodat iedereen die aanwezig wil zijn bij de liturgie zich kan aanmelden en een plaats kan reserveren. Voor kerken waar niet meer dan 30 gelovigen deelnemen aan de viering is dit niet aan de orde.

Stel een ontsmettingsplan op voor het kerkgebouw, lezenaars, microfoons e.d.

Wijwaterbakjes dienen leeg te zijn.

Bij de ingang hangt een poster waarop de voorschriften duidelijk staan vermeld.

De gelovigen moeten geholpen worden bij het volgen van de anderhalve meter regel tijdens de communiegang.

Er moet ontsmettingsmiddel klaar staan zodat gelovigen voor het ontvangen van de H.Hostie de handen kunnen reinigen.

Bij een uitvaart is geen condoleanceboek aanwezig.

Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 - Parochie Leunen-Veulen-Heide