Vastenactie 2020 voor armste ouderen in Kenia

Door de corona-crisis is het niet meer wenselijk dat onze vrijwillige collectanten langs de deur gaan, om uw bijdrage te vragen voor het Vastenactie-project in Noord-Kenia. Eén van de nieuwe mogelijkheden is om online te doneren in onze kerkdorpen Leunen - Veulen - Heide. Ik zelf - pastoor Miedema - heb een mogelijkheid gecreëerd in samenwerking met Vastenactie -Missiebureau Roermond dat uw donatie toch op de juiste plek kan komen. Als u onderstaande code scant, wordt u naar een website verwezen waar de kerkdorpen Leunen Veulen en Heide hun project hebben gekozen: het Vastenactieproject bestemt voor de armste ouderen in Noord Kenia, provincie Turkana.

Van Harte aanbevolen

Hieronder meer over het project Dit jaar viel de keuze van het vastenactie-team op het project voor armste ouderen in het Afrikaanse land Kenia. In het noorden van Kenia ligt het district Turkana. Het is een semi woestijngebied. De nomadenbevolking trekt met de dieren rond op zoek naar voedsel. De laatste decennia zijn echter dorpjes ontstaan en gaan de mensen zich meer settelen. De belangrijkste plaats is Lodwar, van waaruit het gebied bestuurt wordt. Door de droogte groeit er weinig of niets in het Turkana district. Voedsel en goederen moeten aangevoerd worden en zijn, mede door het transport, erg duur. Er zijn wat lokale werkplaatsen, maar de werkeloosheid is groot.

Ben en Annie Janssen van de stichting Ewoi hebben vele jaren vrijwilligerswerk gedaan in Lodwar. Dit werk deden zij na ingang van hun vervroegd pensioenen hun loopbanen als wijkverpleegkundige en later jeugdverpleegkundige bij de GGD Arnhem en leraar Montessori onderwijs in Nijmegen.

Dertien jaar hebben zij gewoond en gewerkt in Lodwar in het Turkana district. Tijdens hun verblijf is Ben ter plaatse begonnen met het opzetten van dovenonderwijs.Dit heeft geresulteerd in een basisschool voor dove kinderen en een internaat, waar honderd kinderen verblijven. De school is overgedragen aan de overheid, die verantwoordelijk is voor onderwijs.Het internaat blijft onder de verantwoordelijkheid van het bisdom.

Tijdens hun verblijf zagen Ben en Annie dat vooral oudere mensen de dupe waren van de slechte leefomstandigheden in het district en hard hulp nodig hadden. Overheid en ook familie bekommerden zich totaal niet om de oudere mens.

De MOV organiseert dit jaar de vastenactie voor hulp aan ouderen in het Keniaanse district Turkana.

Het echtpaar Ben en Annie Janssen hebben jarenlang vrijwilligerswerk gedaan in dit kurkdroge, maar ook vaak overstroomde gebied. Pas kort geleden, eind 2019, werd de stad Lodwar, maar eigenlijk heel Turkana geteisterd door hevige regen. Het water kwam zo snel opzetten en met zoveel kracht dat men hierdoor overvallen werd. Huisjes en hutten zijn weggespoeld, asfalt van de wegen weggeslagen en vee, vooral geiten zijn verdronken. De tragiek is dat Afrika het minst bijdraagt aan de oorzaken van klimaatverandering, maar wel de hardste klappen krijgt.


Om aan de armste ouderen hulp te bieden werd Annie Janssen gevraagd om een hulpprogramma op te zetten. Doel van het project is om de ouderen een meer menswaardig bestaan te geven. Door dit hulpprogramma worden de ouderen voorzien van de meest elementaire levensbehoeften, zoals voedsel en medische hulp.Met behulp van vrijwilligers worden er hutjes voor hen gebouwd.Door de medewerkers wordt steeds geprobeerd de familieleden en de gemeenschap bij deze hulp te betrekken door middel van huisbezoek,contacten met de parochies en stam- en dorpsoudsten.Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin wordt getracht de gemeenschap bewust te laten worden van de noden van deze, onvoorstelbaar eenzame, ouderen.


De vastenactie 2020 in Venray en haar kerkdorpen biedt dit jaar hulp aan de ouderen in het district Turkana in het Afrikaanse Kenia.

Voor deze ouderen heeft de overheid in het district enkele jaren geleden een pensioen ingevoerd, waardoor ze een klein inkomen hadden.Helaas was deze pensioenpot al heel snel leeg, zodat de ouderen opnieuw in de hopeloze situatie terecht kwamen. Omdat deze ouderen, vaak alleenstaand, niemand hebben om op terug te vallen, kloppen ze voor hulp aan bij het Ewoi-centrum. Van daaruit wordt getracht deze mensen zo goed mogelijk te helpen. Het is het enige centrum in Turkana dat deze hulp biedt. Het Ewoi-centrum is genoemd naar de Ewoi-boom die een belangrijke plaats inneemt in de cultuur van Kenia, maar ook in de cultuur van veel andere gebieden in het noorden van Afrika. Onder de schaduw van de boom komen de mensen samen, vertellen hun verhalen en praten over de toekomst.De staf van Ewoi centrum tracht familie en gemeenschap mede verantwoordelijk te laten zijn voor hun ouderen. Door middel van huisbezoeken en contacten met derden worden deze nu veel meer bij de zorg betrokken en wordt getracht samen te werken om zo het leven van de oudere mensen leefbaarder te maken.

Voor een deel van de ouderen blijft extra hulp van het Ewoi centrum echter noodzaak.

De vastenactie 2020 in Venray en haar kerkdorpen biedt dit jaar hulp aan ouderen in het district Turkana in Kenia. De stichting Ewoi, ontstaan uit het prachtige werk dat Ben en Annie Janssen hebben gedaan, heeft vele inlandse mensen in dienst die de allerarmste ouderen hulp bieden. Ouderen die de hulp hard nodig hebben, omdat ze niet door de overheid geholpen worden, maar volkomen afhankelijk zijn van particulier initiatief. Agnes, de plaatselijke, inlandse coördinator van het ouderenproject schrijft: Sommige huizen waren niet sterk genoeg en zijn in de overstromingen meegesleurd, evenals hun bezittingen. Zij hebben dringend warme kleding nodig, warme dekens, voedsel en drinkwater.


De MOV-groep heeft het volste vertrouwen dat er weer een mooi bedrag bijeen wordt gebracht voor dit hulpproject van 2020.

Laat het helpen van mensen in hun nood erg belangrijk zijn in ons leven en niet het vergaren van zoveel mogelijk geld en goederen in ons eigen bestaan.Iedereen kan meedoen door de bovenste QR-code te scannen met een QR-scanner (App op de smartphone), of door rechtstreekse overmaking van de gift naar rekening NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau te Roermond onder vermelding van ’Vastenactie Venray’. Vandaar uit gaat de opbrengst rechtstreeks naar het gekozen project in Kenia.


met vriendelijke groet, Pastoor Miedema.

Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2015 - Parochie Leunen-Veulen-Heide