Zoeken
  • pastoor Miedema

Samenkerk - van Synode tot Concilie


Paterskerk - Komende dinsdag 19 nov. om 19:30 uur heeft de werkgroep Samenkerk dr. Lambert Hendriks uitgenodigd om in het parochiezaaltje van de paterskerk iets te vertellen over de besluitvorming in de kerk. Dit thema krijgt de titel : "van Synode tot Concilie'. Enkele weken geleden heeft de Amazone-synode in een brede publieke belangstelling gestaan. Rector Hendriks van het seminarie Rolduc zal uitleg geven hoe de besluit-vorming van wereldkerk tot lokale bisdom in de Rooms Katholieke Kerk functioneert.

U bent van harte welkom, inloop vanaf 19:15 uur. Koffie en thee wordt aangeboden. De toegang is vrij dankzij een vrijwillige bijdrage.


2 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

© 2015 - Parochie Leunen-Veulen-Heide